Brev til Svensk Forening for medisinsk teknikk og fysikk

Fra: Medisinsk Teknisk Forening
Til: Svensk Forening for medisinsk teknikk og fysikk

 

Jostein Risberg (formann for MTF) takker for oppmerksomhet fra svensk forening i forbindelse med et nystartede MTF.

MTF har videre fått kontakt med viktige og sentrale personer i ulike offentlige og politiske fora.

Det siste utspillet som er kommet fra MTF er et forslag til prosjekt:

«Kvalitetssikring av medisinsk tekniske tjenester». Vedlagt følger kopi av dette prosjektforslag.

MTF vil i stor grad søke å etablere et samarbeid med andre foreninger/organisasjoner i inn- og utland.

Det finnes ikke vedlagt kopi av prosjektforslaget, derfor er det umulig å referere til dette.

Et brev til Svensk Forening for med.tekn. og fysikk