Klinikkingeniør – MTF – retningslinjer

Innholdet:

  1. Mandat og utvalg
  2. Bakgrunn
  3. Tittel
  4. Juridiske forhold

Retningslinjer for tildelingen av tittelen Klinikkingeniør – MTF.

  • Krav for tildeling
  • Administrasjon av ordningen (ansvar og oppgaver, økonomiske forhold, konfidensialitet)
  • Faglige forhold (pensa, evaluering, godskrivning av tidligere eksamener osv. og fagområder).
Klinikkingeniør MTF – retningslinjer

 

Brev ang. klinikkingeniør – MTF’s videreutdanningsgruppe

Fra: Sverre Bergmann
Til: Erik Fønstelien

 

Sverre Bergmann beklager for at han ikke kan delta på møtet som vil gjelde utdanningsgruppe. Bergmann er stort sett enig i alle uttalelsene i høringsdokumentet. Noen punkter er han ikke enig:

– «Klinikkingeniør skal være medlem av MTF».

Bergmann mener at MTF ikke betyr medlem av Medisinsk Teknisk Forening og foreslår å fjerne MTF bak tittelen.

Det er også uklart med analogien av klinikkingeniør til engelsk/amerikanske betegnelser clinical/biomedical engineer.

Klinikkingeniør – MTF’s videreutdanningsgruppe

Brev – Klinikkingeniør

Fra Erik Fønstelien («Utdanningsgruppa»)
Til Arne Rettedal (Medisinsk Teknisk Forening)

 

Diskusjonen rundt læremidler til etterutdanningskurser.

Erik Fønstelien foreslår å angi innhold av pensum og omtrentlig sidetall.  Det ønskes ikke noen utdannelseskrav utenom det formelle «samtykke» (NVE-godkjenning, ET-godkjenning). Samtykke krever minimum teknisk fagskole (etter forskrift).

Les kommentarer til høringsutkastet i:

Klinikkingeniør