Melding av skader ved bruk av Medisinsk teknisk utstyr m.v.

Det har i mange år hersket rot og uklarhet m.h.t. rutiner og opplegg for skademeldinger fra sykehus. Pasientforeningen har gang på gang påpekt hvordan denne situasjonen er en alvorlig trussel mot pasientenes sikkerhet.

Det må etableres en samordnet meldetjeneste, slik at det blir slutt på den sløsing som i mange år har pågått i form av dobbeltrapportering og stillingskrig mellom ulike offentlige organer.

Det stilles store forventninger til den pågående oppfølging av SI-rapporten i samarbeid med Kommunaldepartementet.

Les resten av innholdet i:

Melding av skader ved bruk av MTU