Medlemmer i NFBT

Styret som har valgt i Kristiansand siste vår, fikk et klart hovedoppdrag: Undersøke om muligheten for en sammenslåing med MTF. Forholdet til Strålefysikerne, NFMS, skulle også utredes med sikte på en fremtidig fellesorganisasjon.

Sammen med MTF har en utarbeidet et foreløpig utkast til vedtekter for en ny organisasjon – MTF.

Det er meningen at den praktiske siden av sammenslåingen skal foregå etter en kontraktlignende avtale.

Medlemmer i Norsk Forening for bio-medisinsk forening

Referat fra MTF’s styremøte i Oslo, 26.08.1991

Sted: Vingmed A/S.

Saksliste:

13/91   Referater.

14/91   Landsmøte i Kristiansand.

14/91   Kurs i syden.

15/91   Landsmøte -92 eller bare generalforsamling.

16/91 og 17/91   Sammenslåing av de ulike foreningene (MTF & NFBT, NFMS).

18/91   Hvordan fungerer HMT? Fengsli/Fagerli.

19/91   NVE godkjenningen.

20/91   Eventuelt.

Referat fra MTF’s styremøte i Oslo, 26.08.1991

Referat fra MTF’s styremøte i Kristiansand, 1991

Sted: Sentralsykehuset i Vest-Agder.

Dette var et ekstra ordinært styremøte i forbindelse med landsmøte hvor de nyvalgte styremedlemmene var med for første gang. Det var mulig innkalling og det foreligger derfor ingen saksliste.

1/91   NITO møtet ang. meldetjenesten holdt i Oslo.

2/91   Standardisering av vedlikeholdssystem.

3/91   Fagredaktør i medlemsbladet.

4/91   Layout på det nye medlemsbladet.

5/91   NVE – godkjenning for bioingeniører.

6/91   Kurs i syden -92.

7/91   Møteplan.

Referat fra MTFs styremøte i Kristiansand, 1991

Landsmøte 1991. MTF og NFBT

Landsmøte for MTF og NFBT vil bli avholdt i Kristiansand. Kurset i Anatomi Fysiologi har tatt en pause og det bil hovedsaklig dreie seg om lasere i år. Det vil også bli avholdt endel foredrag vedrørende bygging av det nye sentralsykehuset i Kristiansand.

21 April vil det bli avholdt generalforsamling for MTF
22 April vil emne være Nytt Sentralsykehus i Vest Agder
23 og 24 April vil emne være Laserteknikk

Det vil i forbindelse med landsmøte også avholdes en utstilling av medisinsk utstyr.

Parallelt med foredragene 22 april vil det bli mulighet for omvisning på det nye sykehuset for mindre grupper.

Som påmelding gjelder innbetalt kursavgift og vedlagte påmeldingsblankett.

Les kursprogram til MTF/NFBT landsmøte 1991 i:

Landsmøte 1991

 

Generalforsamling, 21.04.1991

Sted: Ernst Hotell, Kristiansand.

Dagsorden:

 1. Godkjenning av møteinnkalling, dagsorden og forhåndsmedlemmer.
 2. Valg av ordstyrer.
 3. Valg av referent og 2 desisorer.
 4. Årsberetning: MTF og Medisinsk Teknikk.
 5. Regnskap og revisors beretning.
 6. Budsjett 1991.
 7. Valg: styre, redaktør, revisor, valgkomite. Sammenslåing av MTF og NFBT.
 8. Årskontingent.
 9. Landsmøte 1992/93.
 10. Andre saker.

Generalforsamling i 1991

Brev vedrørende planlegging av årsmøte, 1991

Fra: Ståle Lybekk
Til: Øystein Jensen

 

Det må settes i gang planlegging av årsmøte/landsmøte våren 91. En del praktiske spørsmål rundt dette arrangement som må avklares. Tidspunkt foreslås til 22-24 april (ikke helt avklart med Kristiansand).

Kristiansand kunne tenke seg å ha en dag med presentasjon av det nye sykehuset.

Et brev ang. møteinnkalling

Innkalling til styremøte i NFBT

Til: Alle tillitsvalgte i NFBT
Tid: Mandag 8. april 1991
Sted: RH Med. teknisk avd. møterommet

 

Saksliste:

 1. Orientering om oppfølging av «quo-vadis»-møtet. Samarbeid med MTF, Tidsskriftet, sammenslåing av foreningene etc.
 2. Felles årsmøte/generalforsamling og seminar MTF og NFMS 22.-23. april 91 Kristiansand. Faglig tema: Medisinsk Laser.
 3. Eventuelt.

Innkalling til styremøte i NFBT

 

Fagfeltet som tapte i Kristiansand

NFBT og MTF har begge avholdt sine generalforsamlinger i Kristiansand. På begge generalforsamlingenes dagsorden stod en viktig sak: en mulig sammenslåing av NFBT og MTF sammen med NFMS til en forening.

NFBT ønsker en full sammenslåing av NFBT, MTF og NFMS. Da dette ikke kunne gjøres i Kristiansand, gjorde de vedtak om «et forpliktende samarbeide, foreløpig basert på en paraplyorganisasjon».

Les resten av innholdet i:

Fagfeltet som tapte i Kristiansand

Referat fra styremøte, nr 2-88

Sted: Kristiansand.

Saksliste:

5/88   Referat fra styremøte nr 1-88.

6/88   Søknader om medlemskap.

7/88   Henvendelse ang. ansettelse.

8/88   Landsmøte -88.

9/88   Generalforsamling -88.

10/88   Regnskap.

11/88   Tidsskriftet Medisinsk Teknikk.

12/88   Kollektivt abonnement på Medisinsk Teknikk.

Saker til orientering:

MTF har tidligere tatt opp spørsmålet om et standard reparasjonsskjema med leverandørforeningen. Det ser nå ut til at leverandørforeningen er i ferd med å utarbeide et felles skjema for reparasjonshenvisning.

MTF – resultatregnskap for perioden 01.01.87 – 31.12.87.

Les innholdet av regnskapet i:

Referat fra styremøte nr 2-88