Notat/referat fra møte

Komité for medisinsk teknikk

Det ble redegjort for NIF’s syn på muligheten for å starte opp igjen kursvirksomheten innen medisinsk/biomedisinsk teknikk.

Det dannes en kurskomité for kurser innen medisinsk teknikk, samt et kurs i «Kvalitetssikring av medisinsk teknisk utstyr/tjenester».

Motforestillinger

All økonomi tas hånd om av NIF. MTF får dermed ingen inntekt av disse kursene. Dette gjelder imidlertid også for de andre medarrangørforeninger (Dnlf og NSF). Disse har i tillegg egne kurs ved siden av slike felleskurs. MTF bør derfor også arrangere en del egne kurs for å få økonomien til å strekke til.

Konklusjon

MTF kan arrangere egne kurs parallelt med dette innenfor spesielle områder som kun interesserer foreningens medlemmer.

Notat – referat fra møte