Referat fra styremøte, nr 1-88

Sted: Fornebu.

Saksliste:

1/88   Referatsaker.

2/88   Landsmøtet -88.

3/88   Orientering vedrørende tidsskriftet Medisinsk Teknikk.

4/88   Kursvirksomhet.

Innkalling til styremøte, nr 1-88.

Tid: 5. februar kl 12.00. Sted: Fornebu.

Foreløpig saksliste:

Sak 88.1 Referat fra forrige styremøte.

Sak 88.2 Landsmøte -88.

Referat fra styremøte nr 1-88

 

 

 

Referat fra styremøte i Trondheim, 1986

Sted: Trondheim

Saksliste:

1/86   Kommentar sak 27/85.

2/86   Ingen innkomne saker.

3/86   Landsmøte i Bergen -86.

4/86   Kursvirksomhet.

5/86   Samarbeid med NIF/NFBT.

6/86   Behandles på neste styremøte.

7/86   Kasserer anmodes om å lage en oversikt over den totale økonomiske situasjon etter landsmøte -85.

Referat fra styremøte i Trondheim, 1986

1 Brev fra Norsk Radiografforbund

Fra: Norsk Radiografforbund
Til: Medisinsk Teknisk Forening

 

Norsk Radiografforbund skal arrangere kurs med tittelen «Praktisk strålevern og kvalitetskontroll», trinn I. Tidspunktet er 5., 6. og 7.12 d.å.

I den forbindelse ønsker Norsk Radiografforbund at en representant fra MTF kunne være til stede den 5.12. for å presentere foreningen.

Det som kunne være av interesse er en general presentasjon:

Hvorfor ble MTF opprettet? Hvem er det som er med i MTF? Hva driver MTF med i dag? Hva er planene framover?

Det ville også være fint med synspunkter på om og evt. hvem MTF kunne ønske samarbeid med, f.eks. på området kursvirksomhet.

1 Et brev fra Norsk Radiografforbund

 

Brev fra DMA

Fra: Didr.Mehn-Andersen A/S (DMA)
Til: Medisinsk Teknisk Forening

 

DMA takker for MTF’s skrivelse av 1. d.m., og anser det som en selvfølgelighet at DMA vil kunne støtte opp om å gi opplysninger til MTF på best mulig måte.

Vedrørende kursvirksomhet og opplæring, kan DMA tenke seg å være med fabrikkrepresentanter i DMA’s fagområder.

Et brev fra DMA