Årsberetning nov. 1986 – mai 1988, Medisinsk Teknisk Forening

I denne perioden har det vært holdt 10 styremøter, hvorav tre telefonmøter.

Styret har vært spesielt opptatt av området kvalitetssikring av MTU. Det ble satt i gang to prosjekter (Statens Rasjonaliseringsdirektorat/STEM og Sosialdepartementet/Veritas).

MTF har vært bidragsyter/høringsinstans for «Håndbok for utstyrsforvaltning» og «Mønster for Kvalitetshåndbok for MTU».

MTF er også med i en arbeidsgruppe som skal se på nødvendige tiltak for å unngå forveksling av O2 og CO2 kolber.

Styret av MTF utarbeidet en strategisk plan med følgende  prioriteringer:

  1. Prioritering av fagtidsskriftet MT.
  2. Å opprettholde landsmøtearrangementene og drive kursvirksomhet.
  3. Å arbeide for at MTF skal bli et reelt korrektiv til tiltak som myndighetene og andre setter iverk innenfor fagområdet.
  4. Å høyne fagets anseelse.

Les Forslag til retningslinjer for tidsskriftsamarbeid mellom MTF, NFBT, NFMS og FSTL i:

Årsberetning 1986-1988