2 Brev fra Norske Kommuners Sentralforbund

Fra: Norske Kommuners Sentralforbund
Til: Medisinsk Teknisk Forening

 

Sentralforbundet har ved flere anledninger diskutert kvalitetssikring/kvalitetskontroll i sykehuskollegiet.

Fylkeskommunene har bedt Sentralforbundet følge saken m.h.t. å få en omlegging av gjeldende praksis med TELOX til en mer desentralisert kontrollordning.

Sentralforbundet vil, i samarbeid med NIS, følge opp fylkeskommunenes anmodning om nye og endrede tiltak av kvalitetskontroll/kvalitetssikring av medisinsk tekniske tjenester.

2 Et brev fra Norske Kommuners Sentralforbund

 

 

 

1 Brev fra Norsk Radiografforbund

Fra: Norsk Radiografforbund
Til: Medisinsk Teknisk Forening

 

Norsk Radiografforbund skal arrangere kurs med tittelen «Praktisk strålevern og kvalitetskontroll», trinn I. Tidspunktet er 5., 6. og 7.12 d.å.

I den forbindelse ønsker Norsk Radiografforbund at en representant fra MTF kunne være til stede den 5.12. for å presentere foreningen.

Det som kunne være av interesse er en general presentasjon:

Hvorfor ble MTF opprettet? Hvem er det som er med i MTF? Hva driver MTF med i dag? Hva er planene framover?

Det ville også være fint med synspunkter på om og evt. hvem MTF kunne ønske samarbeid med, f.eks. på området kursvirksomhet.

1 Et brev fra Norsk Radiografforbund

 

Brev fra Norsk fysiokjemikerforbund

Fra: Norsk fysiokjemikerforbund
Til: Medisinsk Teknisk Forening

 

Det vises til brev av 20.11.84 med invitasjon til samarbeid om iverksettelsen av prosjektet «Kvalitetssikring av medisinsk tekniske tjenester».

Det foreslås at MTF gjør avgrensninger mot medisinsk-tekniske laboratorietjenester i prosjektet.

Kvalitetssikring og kvalitetskontroll av medisinsk-teknisk laboratorieutstyr er blitt ansvarsområde til fysiokjemikerne ved de fleste norske sykehusene. En oppsplitting og spesialisering av dette arbeidet mener Norsk fysiokjemikerforbund er lite ønskelig av ressursmessige årsaker.

Et brev fra Norsk fysiokjemikerforbund