Referater fra møte i styringsgruppen for NKKN

Referater fra møte i styringsgruppen for NKKN og fra møte i samarbeidsgruppa for kvalitetsstyring i regionsammenheng, prosedyreutvikling

Leif Hellefossmo fra Medisinsk teknisk avdeling (Harstad sykehus) sender til Styremedlemmer i MTF et referat fra møte i Styringsgruppen for NKKN samt et referat fra møte i samarbeidsgruppa for kvalitetssikring i regionsammenheng, prosedyreutvikling.

Referatet finnes ikke, derfor er det umulig å referere til dette.

Referater fra møte i styringsgruppen for NKKN

Følgeskriv

På et styremøte for Medisinsk Teknisk Forening i Oslo, den 26. november 1984, ble det nedsatt et arbeidsutvalg for å se på organisasjons- og lønnsforhold for medisinsk teknisk personell.

I denne gruppen har det sittet 3 personer: Leiv Hellefossmo, Harstad sykehus, Allan Fields, Haukeland sykehus og Jostein Risberg, Regionsykehuset i Trondheim. Formann i utvalget har være Leiv Hellefossmo.

Bakgrunnen for oppnevnelsen at et slikt utvalg var  først og fremst enighet i MTF’s styre  om å se nærmere på lønns- og organisasjonsforhold. I dag finnes det ingen enhetlig oppbygging av medisinsk tekniske avdelinger for de forskjellige typer av sykehus og det er altfor mange uklare organisasjonsformer. Dette vil ofte føre til uklare ansvarsforhold og avgrensninger mot andre fagområder.

Det er også viktig å skille mellom fagfeltene medisinsk- og almen-teknikk.

Lønnsmessige avansemuligheter har vært veldig vanskelig. Utvalget har i sitt forslag kommet med lønnsplasseringer som er mer fleksible enn dagens system. Det er viktig at en får lønnsplasseringer etter praksis og etterutdannelse.

Følgeskriv