Møteinnkalling til generalforsamling,10.03.1993

Sted: Hotell City, Fredrikstad.

Dagsorden:

  1. Godkjenning av møteinnkalling, dagsorden og forhåndsmedlemmer.
  2. Valg av ordstyrer.
  3. Valg av referent og 2 desisorer.
  4. Årsberetning – MTF.
  5. Regnskap og revisors beretning.
  6. Budsjett 1993.
  7. Valg: styre, redaktør, revisor, valgkomite.
  8. Årskontingent.
  9. Landsmøte 93/94.
  10. Andre saker.

Møteinnkalling generalforsamling mars 1993

Brev vedrørende planlegging av årsmøte, 1991

Fra: Ståle Lybekk
Til: Øystein Jensen

 

Det må settes i gang planlegging av årsmøte/landsmøte våren 91. En del praktiske spørsmål rundt dette arrangement som må avklares. Tidspunkt foreslås til 22-24 april (ikke helt avklart med Kristiansand).

Kristiansand kunne tenke seg å ha en dag med presentasjon av det nye sykehuset.

Et brev ang. møteinnkalling