MTA-nett

Styret i MTF har behandlet saken om MTA-nett.

Følgende vedtak er fattet:

Styret er av den oppfatning at den mest hensiktsmessige plattform for elektronisk               post og informasjonsutveksling mellom medlemmene i MTF er Internett. På grunn               av de store kostnadene forbundet med å ha en ekstern «systemansvarlig» til et               slikt system, avsluttes denne saken med Kjetil Palmquist. Kjetil Palmquist                           tilgodesees med et beløp på kr 5000 som en kompensasjon for det arbeidet han                 frivillig og ut fra egen interesse har nedlagt.

AD. MTA-nett

 

Vedrørende MTA-nett

Fra: Øystein Skaanes-Larsen
Til: Tore Løken og Kjetil Palmquist

 

På styremøte 14. september 1995 ble forslag av Palmquist om MTA-nett diskutert. Forslaget hans er i tråd med MTF’s ønsker ved at det gir MTF tilgang på MTA-nett via Internet. Forskjellen ligger i at det er knyttet noe mer penger fra MTF’s side inn i en eventuell utprøving. I tillegg er utprøvingsfasen utvidet til å vare i 6 måneder. Hans finansieringsplan omfatter også bidrag fra utstyrsleverandørene.

Vedrørende MTA-Nett

 

 

MTA-nett/nytt forslag til prøvedrift

Systemet som undertegnede har benyttet som utgangspunkt for MTA-nett, slik det tidligere er presentert, er en kommersiell tekstbasert programpakke med modembasert aksess. Da foreningen ønsker aksess til systemet via Internett, gjerne via et grafisk grensesnitt, ble det basert følgende forslag på en videreutvikling av nevnte program, der aksess via Internett og et grafisk Windows grensesnitt er mulig.

Les videre om:

  • Grensesnitt
  • Tilkopling/aksess til systemet
  • Kostnader
  • Forslag til finansiering
  • Forslag til fremdriftsplan
  • Forbehold

i:

MTA-Nett nytt forslag til prøvedrift