Avtale mellom Selvig Publishing A/S (SP) og MTS

Det er inngått ny avtale mellom Selvig Publishing A/S (SP) og Medisinsk Teknisk Sammenslutning (MTS) – bestående av Norsk Teknisk Forening (MTF); Norsk Forening for Medisinsk Fysikk (NFMF) og Forum for Sykehusenes Tekniske Ledelse (FSTL) og Norsk Sykehus- og Helsetjenesteforening (NSH) og Helsetjenestens Lederforbund (HLF).

Avtalen er inngått om utgivelsen av tidsskriftet «Helsetjenesten/Medisinsk Teknikk» (HMT), basert på tidligere avtaler med de enkelte foreninger. SP har det fulle utgiveransvar for tidsskriftet HMT.

HMT planlegges utgitt med fra 6-12 nummer pr.år, og sendes til alle medlemmer av MTS, NSH og HLF i tillegg til andre betalende og fri abonnenter.

Les resten av innholdet i:

Avtale mellom Selvig Publishing og MTS

 

Avtale mellom SP og MTS

Pr. dags dato er inngått ny avtale mellom Selvig Publishing A/S (SP) og Medisinsk Teknisk Sammenslutning (MTS) om utgivelsen av tidsskriftet «Helsetjenesten/Medisinsk Teknikk» (HMT), basert på avtale av 27/12-1990.

Fra 1/1-1991 har SP utgiveransvaret for tidsskriftet «Helsetjenesten/Medisinsk Teknikk».

Avtalen er gjensidig oppsigelig med 1 års varsel regnet fra 1. januar. Opphavsrettene blir fordelt som ovenfor angitt.

Hver av medlemsforeningene HAF, NFH og MTS, betaler en abonnementspris som fremgår av vedlegg til denne avtale.

Vedlegg

MTS består av foreningene:

  • NFBT – Norsk Forening for Biomedisinsk Teknikk
  • NFMS – Norsk Forening for Medisinsk Strålingsfysikk
  • FSTL – Forum for Sykehusenes Tekniske Ledelse
  • MTF – Medisinsk Teknisk Forening

Avtale mellom Selvig Publishing AS og MTS

 

Årsrapport – Medisinsk Teknisk Forening

På årsmøtet i Bødø ble det diskutert om hvordan tidsskrift HMT skal drives. HMT eies og drives av Selvig Publishing A/S og en egen avtale er utarbeidet med de samarbeidende foreninger, NFBT, NFMS, FSTL og MTF heretter kalt MTS (Medisinsk Teknisk Sammenslutning).

MTF har vært representert i rådgivende komité for Norsk Helsemesse. Det har vært flere møter med NITO. En av møtene gjaldt NVE godkjenningen og krav til utdanning for reparasjon av medisinsk teknisk utstyr. Serviceansvar på klinisk kjemisk avdeling, bioingeniøren eller medisinsk teknisk ingeniør, kompetansestrid, hvordan fungerer dette ute på de ulike sykehus.

Årsrapport MTF 1991

Avtale mellom MTS og SP/AS, november 1990

Avtale mellom MTS og SP/AS om utgivelsen av tidsskriftet Helsetjeneste og Medisinsk Teknikk. I MTS er følgende foreninger med: NFBT, NFMS og MTF.

Fra 1/1 1991 overføres utgiveransvaret for MT til SP for en periode av 12 måneder- som en prøveordning.

Tidsskriftet skifter navn slik at det nye tidsskriftet fra 1/1-1991 får tittelen «Helsetjenesten & Medisinsk Teknikk» med undertittel «Helsefag – Teknikk – Ledelse».

Les resten av innholdet i:

Avtale mellom MTS og SP, november 1990