Ang. medisinsk teknisk utstyr – skademelding og kvalitetssikring

Gjennom NITO’s konferanse 19. februar om medisinsk teknisk utstyr, kom det frem at Sosialdepartementet jar besluttet å gjennomføre en evaluering av gjeldende ordninger for melding og kvalitetssikring ved sykehusene.

NITO organiserer et stort antall ingeniører innen ovennevnte felt, og føler at det er naturlig å kunne bidra i evalueringsprosessen. NITO stiller gjerne en referansegruppe til rådighet for departementets arbeid.

Ang. MTU – skademelding og kvalitetssikring