Brev fra Norsk fysiokjemikerforbund

Fra: Norsk fysiokjemikerforbund
Til: Medisinsk Teknisk Forening

 

Det vises til brev av 20.11.84 med invitasjon til samarbeid om iverksettelsen av prosjektet «Kvalitetssikring av medisinsk tekniske tjenester».

Det foreslås at MTF gjør avgrensninger mot medisinsk-tekniske laboratorietjenester i prosjektet.

Kvalitetssikring og kvalitetskontroll av medisinsk-teknisk laboratorieutstyr er blitt ansvarsområde til fysiokjemikerne ved de fleste norske sykehusene. En oppsplitting og spesialisering av dette arbeidet mener Norsk fysiokjemikerforbund er lite ønskelig av ressursmessige årsaker.

Et brev fra Norsk fysiokjemikerforbund