1 Brev fra Norsk Radiografforbund

Fra: Norsk Radiografforbund
Til: Medisinsk Teknisk Forening

 

Norsk Radiografforbund skal arrangere kurs med tittelen «Praktisk strålevern og kvalitetskontroll», trinn I. Tidspunktet er 5., 6. og 7.12 d.å.

I den forbindelse ønsker Norsk Radiografforbund at en representant fra MTF kunne være til stede den 5.12. for å presentere foreningen.

Det som kunne være av interesse er en general presentasjon:

Hvorfor ble MTF opprettet? Hvem er det som er med i MTF? Hva driver MTF med i dag? Hva er planene framover?

Det ville også være fint med synspunkter på om og evt. hvem MTF kunne ønske samarbeid med, f.eks. på området kursvirksomhet.

1 Et brev fra Norsk Radiografforbund

 

Brev fra Norsk Radiografforbund

Fra: Norsk Radiografforbund
Til: Medisinsk Teknisk Forening

 

Strålevernutvalget i Norsk Radiografforbund (NRF) har behandlet forslaget til prosjekt: «Kvalitetssikring av medisinsk tekniske tjenester» på et av sine møter.

Strålevernutvalgets medlemmer har et sterkt ønske om at det skal bli et bedre kontrollapparat, og at dette ikke skal ha for mye firmaorientert påvirkning.

Kommentarer til prosjektforslaget:

NRF ønsker representant i arbeidsgruppene.

Les flere kommentarer til prosjektforslaget i:

Et brev fra Norsk Radiografforbund

Til foreningens styremedlemmer og vararepresentanter

Det vil bli avholdt styremøte i forbindelse med kurset foreningen skal arrangere i Trondheim i tidsrommet 10.-12 september.

Saksliste:

25/84   Ansvarsforhold til tidsskriftet.

26/84   Status for tidsskriftet.

27/84   Første nummer av «Medisinsk Teknikk».

28/84   Regnskapsavslutning for Interiems-styret.

29/84   Medlemskartotek generelt.

30/84   Økonomisk oversikt-status pr. august -84.

31/84   Brev fra Norsk Radiografforbund.

32/84   Brev fra NITO’s sykehusgruppe.

33/84   Brev fra NFBT (ønske om felles kurskomité).

34/84   Brev til off. myndigheter/organisasjoner/firmaer.

35/84   Skrivepapir – emblem/logo.

36/84   Budsjett for grunnkurs 2-84.

37/84   Medlems-søknader.

38/84   Eventuelt.

Til foreningens styremedlemmer og vararepresentanter

 

 

Referat fra styremøte på Regionsykehuset i Trondheim

Sted: Trondheim

Saksliste:

25/84   Ansvarsforhold til tidsskriftet.

26/84   Status for tidsskriftet.

27/84   Første nummer av Medisinsk Teknikk.

28/84   Regnskapsavslutning for Interimsstyret.

29/84   Medlemskartotek.

30/84   Økonomisk oversikt – status pr. august -84.

31/84   Brev fra Norsk Radiografforbund.

32/84   Brev fra NITO’s sykehusgruppe.

33/84   Brev fra NFBI.

34/84   Brev til offentlige myndigheter/organisasjoner/firmaer.

35/84   Skrivepapir – emblem/logo.

36/84   Budsjett for grunnkurs 2 -84.

37/84   Medlems-søknader.

38/84   Eventuelt.

Referat fra styremøte på Regionsykehuset i Trondheim

 

 

 

2 Brev fra Norsk Radiografforbund

Fra: Norsk Radiografforbund
Til: Medisinsk Teknisk Forening

 

Norsk Radiografforbund’s strålevernutvalg er i Aftenposten 9.5.84 blitt kjent med at MTF er startet.

Norsk Radiografforbund ber om opplysninger om den nystartede foreningen. Forbundet er også interessert i programmet for opplæringskurset, og om mulig referat fra samlingen i Fevik.

2 Et brev fra Norsk Radiografforbund