Referat fra møte i NKKN 12.10.1995

Sted: Haukeland sykehus, Bergen

 1. Referat fra forrige møte (09.05.95).
 2. Økonomi.
 3. Søknad om videre drift av NKKN.
 4. Orientering og internasjonalt nomenklaturprosjekt.
 5. Gjenopprettelse av ekspertgrupper.
 6. Orientering og internasjonalt nomenklaturprosjekt.
 7. Utvidelse av nomenklaturet til andre kategorier.
 8. Prosedyrer/rutiner/kvalitetssikring.
 9. Korreksjon til informasjon utsendt av DANO-prosjektet.
 10. Eventuelt.

Referat fra møte i NKKN 1995

Referat fra møte i samarbeidsgruppa for kvalitetssikring i regionsammenheng, prosedyreutvikling

Tirsdag 10. okt. 1995 ble det avholdt møte i denne gruppen ved RIT, MTA.

Saksliste:

 1. Referat fra møtet 8.05.95
 2. Gjennomgang av skrevne prosedyrer
 3. Feilstatistikk, gjennomgang av data fra vedlikeholdsystem, rapport fra Elisabeth og Siri
 4. Hvordan blir risikovurderingen ivaretatt samtidig som vi oppnår en reell framdrift?
 5. Identifisering av nye prosedyrer som skal skrives
 6. Økonomi, budsjett

Referat fra møte i samarbeidsgruppa for kvalitetssikring

Innkalling til møte i samarbeidsgruppa for kvalitetssikring i regionsammenheng, prosedyreutvikling

Innkalling til møte i samarbeidsgruppa for kvalitetssikring i regionsammenheng, prosedyreutvikling mandag 8. mai 1995.

Sted: Rica Maritim hotell, Haugesund

Saksliste:

 1. Referat fra møtet 27.1.95.
 2. Kampskrift med navneforslag (vedlagt).
 3. Regionale aktiviteter (vedlagt notat fra HR-IV).
 4. Oppsummering fra møte om risikoanalyse.
 5. Framdriftsplan.
 6. Økonomi, budsjett.

Les innholdet av:

 • Prosjektbeskrivelse. Risikobasert medisinsk teknisk vedlikehold
 • Møtereferat

i:

Innkalling til møte i samarbeidsgruppa for kvalitetssikring…