Databasert opplæringsprogram

MTF har i styremøte 16.12 drøftet et mulig engasjement vedrørende norsk tilrettelegging av Cedrik. Styret har besluttet følgende:

Styret kan ikke engasjere seg økonomisk i dette selv om MTF ser en motivasjon i det å kunne gi MTF’s medlemmer et hjelpemiddel i opplæring av brukerne. MTF kan gi faglig kompetanse i form av konsulentbistand mot en godtgjøring.

Databasert opplæringsprogram

 

Referat fra styremøte i MTF, 16.12.1996

Sted: Rikshospitalet.

Saksliste:

44/96   Godkjenning av referat fra forrige møte.

45/96   Innkommet post og referatsaker.

22/96   Landsmøtet i Tromsø.

23/96   Dataassistert opplæring.

28/96   Oppfølging: Fellestur til Nice 97.

42/96   Samarbeid med LFH.

46/96   Internasjonalt og nasjonalt samarbeid.

47/96   Eventuelt.

Referat fra styremøte i MTF, 16.12.1996

 

 

Utkast til: HAF/LFH/MTF Seminar 18.10.1995

Sted: Ingeniørenes Hus, Oslo

Hovedtema:

En fornuftig og akseptabel arbeidsdeling mellom sykehusenes og leverandørenes medisinsk tekniske avdelinger.

Arbeidsoppgavene omfatter i store trekk arbeide i forbindelse med medisinsk teknisk utstyr:

 • Montasje og installasjon
 • Service og vedlikeholdsavtaler
 • Akuttservice
 • Kontrolloppgaver og oppdateringer
 • Opplæring

Det forutsettes at leverandørene har ansvaret for følgende oppgaver:

 • Montasje og installasjon
 • Garantiarbeide
 • Oppdateringer

Les mer om HAF/LFH/MTF dagsseminar, Forslag til foredragsholdere, samt Program til seminaret i:

HAF,LFT,MTF seminar 18. Oktober i Oslo

Medisinsk Tekniske arbeidsrutiner og oppgaver

Referat fra arbeidsmøte 13-03.91, for MTA ved sykehusene i Akershus.

Innledning:

Bakgrunnen for møtet, er den usikkerhet som råder på arbeidsplassene, når det gjelder å få utført det arbeid som er pålagt/nødvendig, slik som: medvirkning ved nyinnkjøp, mottakskontroll, opplæring, oppfølging, vedlikehold, kassasjon og rapportering int./eksternt.

Arbeidsoppgaver som naturlig hører til medisinsk teknisk personell er:

 1. Nyinnkjøp av utstyr
 2. Mottakskontroll
 3. Opplæring
 4. Utstyrsoppfølging
 5. Vedlikehold
 6. Kontakt/rapportering
 7. Kassasjon

Les en beskrivelse av disse arbeidsoppgavene i:

Medisinske tekniske arbeidsrutiner og oppgaver

 

Brev fra DMA

Fra: Didr.Mehn-Andersen A/S (DMA)
Til: Medisinsk Teknisk Forening

 

DMA takker for MTF’s skrivelse av 1. d.m., og anser det som en selvfølgelighet at DMA vil kunne støtte opp om å gi opplysninger til MTF på best mulig måte.

Vedrørende kursvirksomhet og opplæring, kan DMA tenke seg å være med fabrikkrepresentanter i DMA’s fagområder.

Et brev fra DMA