Notat vedrørende Internett hjemmeside

Til avtalt styremøte 13.2.97 i Info-Rama i forbindelse med Hospital 97 sender Øystein Jensen følgende innspill:

Selvig Publishing tilbyr iht. vedlagte brev datert 7.1.97 oppsett av hjemmesider og drifting for en svært attraktiv pris. Øystein Jensen som redaktør for hjemmesiden har et konkret problem mht. oppdatering av siden MTF allerede har pga. Ståle Freyers permisjon fra HiS. Selvigs aktivitet blir svært omfattende og kjøres profesjonelt utenfor system i foreningen. Innsatsen bygger ikke lenger på godvilje og gratisarbeid, og kan lettere flytte hvis forhold i foreningen endrer seg.

Notat vedr. Internett hjemmeside

 

Vedrørende tidsskriftet

Det blir sendt en skisse til samarbeidsavtale mellom Selvig Publishing og MTF, NFBT, FSTL og NFMS.

Øystein Jensen har kommet med et forslag om det var mulig å ha en utgivelse med STEM info.

Hvis dette skal være mulig må følgende minimums betingelser være oppfylt:

  • Mulighet å få disponere 8 sider
  • Må være helt uavhengig av STEM
  • Ha egen redaksjon

Vedrørende tidsskriftet

MT – redaksjon/samarbeid – fagredaktør

Det vises til et brev fra Øystein Jensen av 16. d.s., der han redegjorte for hvorfor han ikke kan ta på seg vervet som fagredaktør for tidsskriftet Medisinsk Teknikk.

Rune Fensli mener at det er synd, spesielt fordi Øystein Jensen med sine kontakter og faglige innsikt kunne gitt tidsskriftet er verdifullt og høyst tiltrengt bidrag.

Medisinsk Teknkk – Redaksjon – Fagredaktør

Kommentarer til styrets årsmelding og forslag til vedtak

Fra: Jan Holteng (styret i MTF)
Til: Øystein Jensen (styret for NFBT)

 

Det vises til NFBS’s brev av 3. september 1986 stilet til generalforsamlingen 1986 i MTF. Brevet har vært drøftet på styremøte.

Styret har noen formelle innvendinger mot brevet. Dette inneholder en kommentar til årsmeldingen og fremmer et forslag med hensyn til foreningens fremtidige aktivitet. Medlemskap i MTF er personlig og derfor er det kun medlemmer som har tale- og forslagsrett på generalforsamlingen og ikke andre foreninger. NFBT’s brev kan derfor ikke legges frem på generalforsamlingen til behandling på vanlig måte.

Les resten av innholdet i:

Kommentarer til styrets årsmelding og forslag til vedtak