Brev til Strålefysikerne

Det er kommet til at navnet Med. Tekn. For. er ganske godt og innarbeidet, men det er foreløpig fullt mulig å gjøre som svenskene og kalle det…. for  med. teknikk og fysikk. NFBT kommer sannsynligvis til å klubbe oppløsning med tilslutning til den nye paraplyorganisasjonen på generalforsamling.

Vedlagt er kopi av svaret fra Sosialdepartementet på henvendelsen i november, samt suste versjon av forslaget til statutter for paraplyorganisasjonene som MTF og NFBT har jobbet med.

Det finnes ikke vedlagt kopi av svaret, derfor er det umulig å referere til dette.

Et brev til Strålefysikerne

 

1 Innkalling til styremøte

På styremøte den 20. januar 1992 blir diskutert:

  1. Utkastet vil vedtekter for paraplyorganisasjon. Videre forhandlingsstrategi etc.
  2. Avtaleutkast til den praktiske siden av sammenslåingen.
  3. Generalforsamling/årsmøte. MTF (den gamle foreningen) skal ha sitt årsmøte på Gjøvik 3-5 juni 1992.
  4. Info/eventuelt

1 Innkalling til styremøte

 

Utkast til vedtekter, 1991

Medisinsk Teknisk Forening og Norsk forening for Medisinsk Strålingsfysikk

Det vises til det utkast Ståle Lybekk har laget og samtaler om en paraplyorganisasjon for medisinsk teknikk i Norge.  Hva den enkelte opprinnelig forening velger å legge i uttrykket paraply- vil være motivert av det behov gruppen har for markering, særlig ovenfor internasjonale kontakter. Det oppstår et spørsmål om det bør tas sikte på å være «en forening». Det er intensjonene til NFBT. Hvor rask dannelsen skal være, er et spørsmål som må tas opp etter hvert. Alle aspektene må også diskuteres på de respektive foreningenes generalforsamlinger.

Les innholdet av vedtekter i:

Vedtekter 1991

Forslag om paraplyorganisasjon

Med henvisning til NFBT’s forslag sammenslåing av MTF, NFBT og NFMS vil NFMS foreslå en annen organisasjonsform. Etter NFMS’s mening vil det beste være en paraplyorganisasjon tilsvarende det som finnes på det internasjonale plan.

Der er IUPESM en paraply over IFBME og IOMP og koordinerer felles kongresser i ulike deler av verden.

Foreningsidentiteten og foreningsinteressen vil bli beholdt som idag, samtidig som medlemmene vil kunne føle at de står i en større sammenheng.

Vedlagt er en samarbeidsavtale om paraplyorganisasjon.

Forslag om paraplyorganisasjon over MTF, NFBT og NFMS

Forslag om paraplyorganisasjon over MTF, NFBT og NFMS

Med henvisning til NFBT’s forslag om sammenslåing av MTF, NFBT og NFMS vil NFMS foreslå en annen organisasjonsform. Det vil være en paraplyorganisasjon tilsvarende det som finnes på det internasjonale plan (IUPESM).

Foreningsidentiteten og foreningensinteressen vil bli beholdt som idag, samtidig som medlemmene vil kunne føle at de står i en større sammenheng. På et senere tidspunkt kan det muligens være aktuelt å slå sammen til en forening.

Samarbeidsavtale om paraplyorganisasjon:

Paraplyorganisasjonen skal ivareta felles interesser innad i foreningene og overfor eksterne organ.

Les mer om paraplyorganisasjonen i:

Forslag om paraplyorganisasjon over MTF, NFBT og NFMS