Brev vedrørende utvidelse av samtykkeordningen

Fra: Arne Rettedal (Medisinsk Teknisk Forening)
Til: Erik Fønstelien («Utdanningsgruppa»)

 

Sak 24/96 – Utvidelse av samtykke-ordningen

Rapport fra arbeidsgruppen ble diskutert. Lærebøker/kompendier og konkrete pensumlister må utarbeides. Kommentarer til rapporten sendes tilbake til utdanningsgruppen for videre bearbeidelse.

Styret ønsker at det blir konkretisert pensum og lærebøker.

Utvidelse av samtykke-ordningen

 

Sekretariatet for elektromedisinsk praksisordning – «Utdanningsgruppe»

Styret i Medisinsk Teknisk Forening er v/formann Arne Rettedal.

Utvalget til «Utdanningsgruppe» består av Siri Berg, Rolf Fiegenschau, Tore Løken, Arne Rettedal, Arne Østerud og Erik Fønstelien (sekretær).

Det gis rammebetegnelser, kommentarer og forslag til pensum og også krav til prøver. Utvalget er særlig interessert i om kravene og lærebøker som foreslås, er akseptable.

Innholdet av dokumentet er lik med innholdet til «Referat og kommentarer fra møte i MTF’s «utdanningsgruppe» av 12.09.1996.

Sekretariatet for elektromedisinsk praksisordning

 

Referat og kommentarer fra møte i MTF’s «Utdanningsgruppe»

Diskusjon rundt møte i MTF’s «Utdanningsgruppe».

Det er enighet mellom medlemmene om at det i alle tilfeller må være svært få ordninger.

Det er foreslått å starte med et enkelt opplegg (f.eks. en eneste type spesialist til å begynne med).

Det er enighet om at MTF starter arbeidet med å utvikle en kandidattype – arbeidstittel: Klinikkingeniør (K). En kan ikke bli K uten å ha vanlig NVE-godkjenning/PE-samtykke på forhånd. Kravene til K skal være slik at de fleste kunne bestå oppgaver, kravene bør være høye, men relevante og realistiske. K skal være klinisk orientert.

Les mer om forslag til pensum og prøver i:

Referat og kommentarer fra møte i MTF’s utdanningsgruppe