Brev ang. samarbeid mellom MTF og Philips Medisinske Systemer

Fra: Medisinsk Teknisk Forening
Til: Philips Medisinske Systemer

 

En vil takke for en rask reaksjon på MTF’s invitasjon til samarbeid om medisinsk tekniske faglige spørsmål m.v.

Formannen ved styret vil også benytte anledningen til å gi uttrykk for at MTF er meget tilfreds med at Philips Medisinske Systemer vil inngå et nært samarbeid med foreningen selv om det ikke pr. idag er anledning for private firma å inngå medlemskap.

En føler seg sikker på at et samarbeid mellom MTF og Philips Medisinske Systemer vil gi et vesentlig positivt bidrag til det alle bestreber, nemlig å bedre kvaliteten innenfor diagnostikk og terapi, øke sikkerheten for pasient og bruker samt å øke forståelsen for det fagområdet hvor begge er representanter.

Et brev ang. samarbeid mellom MTF og Philips Medisinske Systemer

 

Brev fra Norsk Aktieselskap Philips

Fra: Norsk Aktieselskap Philips
Til: Medisinsk Teknisk Forening

 

Norsk Aktieselskap Philips viser til ovennevnte brev og vil med dette bekreftet at det også er selskapets ønske å ha et nært samarbeide med MTF.

Samarbeidet kan dekke flere områder og Norsk Aktieselskap Philips tror at det burde være mulig å yde bidrag både faglig, teknisk eller på en annen måte, noe som i sin tur vil være til fordel for pasienter og brukere av medisinsk teknisk utstyr.

Et brev fra Norsk Aktieselskap Philips