Pressemelding

Sosialdepartementet vil innføre et samordnet opplegg for  kvalitetssikring av medisinsk tekniske tjenester.

Foreningen som representerer det tekniske personell ved sykehusene, arrangerte sitt første ordinære landsmøte under temaet «Kvalitetssikring og økonomisk styring av medisinsk teknologi».

Under landsmøtet ble det belyst på hvilken måte kvalitetssikringssystemer som er velkjente fra industrielle forhold, kan benyttes også for helsesektoren.

Pressemelding

 

Til pressen

Fagtidsskriftet Medisinsk Teknikk offentliggjør i sitt siste nummer en kartlegging av medisinsk tekniske miljøer ved norske sykehus.

Vedlagt følger pressemelding og et eksemplar av tidsskriftet.

Pressemelding

Norske sykehus har stor underbemanning på det medisinsk-tekniske fagområdet, og denne mangel på faglig personell har stor betydning for pasientsikkerheten. Totalt er det ansatt ca 140 medisinteknikere ved sykehusene. Men av landets ca 115 somatiske sykehus, er det bare 32 som har ansatt medisinsk teknisk personell. Det fremgår at sentralsykehusene bare har dekket 60 % av sitt stillingsbehov.

Redaktør Rune Fensli mener at sykehusene må legge visse administrative forutsetninger til grunn for å kunne opprette flere stillinger og det må etableres rutiner for vedlikehold av utstyrsparken.

Les resten av innholdet i:

MT ved norske sykehus

 

Innkalling til styremøte, 24.05.1984

Sted: Regionsykehuset i Trondheim.

Saksliste:

14/84   Referater fra konstituerende generalforsamling.

15/84   Pressemelding.

16/84   Brevpapir.

17/84   Adresse, postfordeling.

18/84   Økonomi (konst. gen.fors., seminar).

19/84   Første nummer av Medisinsk Teknikk-

20/84   Kursbevis, kursopplegg.

21/84   Komité for registreringssystemer, mandat.

22/84   Kontakt med offentlige myndigheter, andre foreninger samt firma.

23/84   Medlemskap.

24/84  Eventuelt.

Innkalling til styremøte, 24.05.1984

 

 

Referat fra konstituerende styremøte, 1984

Sted: Strand hotell, Fevik.

Saksliste:

1/84   Arbeidsprogram/styremøter.

2/84   Fordeling av oppgaver.

3/84   Status-oppsett fra Interimsstyret.

4/84   Referat fra konstituerende generalforsamling: til deltakere og til firma/offentlige institusjoner/nye medlemmer.

5/84   Pressemelding.

6/84   Brevpapir.

7/84   Postadresser, postfordeling.

8/84   Økonomi: hovedkasse, tidsskrift, prosjekter, komiteer.

9/84   Kursopplegg.

10/84   Komité for registreringssystemer.

11/84   Forhold til andre foreninger og institusjoner.

12/84   Faglig tidsskrift.

13/84   Eventuelt.

Referat fra konstituerende styremøte, 1984

 

Pressemelding

Fra: Medisinsk Teknisk Forening (styremedlem Jan Holteng)
Til: Norsk Telegrambyrå A/S; Ingeniør-Nytt Teknisk ukeblad.

 

MTF mener at pressemeldingen er av stor interesse for Deres lesere og ber om at den inntas i Deres tidsskrift.

Vi gjør oppmerksom på at Agderposten i Arendal på konstituerende generalforsamling tok bilder av foreningens styre.

Personell innen medisinsk teknisk virksomhet ved landets helseinstitusjoner stiftet mandag 7. mai 1984 Medisinsk Teknisk Forening (MTF). På konstituerende generalforsamling ved Strand Hotell, Fevik deltok ca. 50 personer fra et stort antall av landets sykehus.

Les mer om Medisinsk Teknisk Forening i:

Pressemelding