Innkalling til styremøte, 20.03.1997

Sted: Eurosofts lokaler, Dronningen.

Saksliste:

8/97   Godkjenning av referat fra forrige møte.

4/97   Internasjonalt og nasjonalt samarbeide.

  • Landsmøtet
  • Kurs/Hospital 99
  • Samtykke
  • Internett
  • Prosedyrebanken
  • NKKN
  • Forhold til IT
  • Internasjonal og nordisk markering/kontaktvirksomhet
  • Vertskap for kommende konferanser
  • Samarbeid med industri, forskning og LFH

09/97   Eventuelt.

Innkalling til styremøte, 20.03.1997

Prosedyrebanken

Fra siste halvdel av 80-årene og til begynnelsen av 1994 var Det Norske Veritas engasjert av Sosialdepartementet til arbeidet med kvalitetssikring av medisinsk teknisk utstyr. I dette arbeidet deltok mange norske sykehus, men det ble ikke noe suksess. Dette arbeidet dannet grunnlaget for videre arbeid med kvalitetssikring og da innenfor prosedyrer og sjekklister.

I løpet av disse årene ble det produsert godt og vel 100 prosedyrer og sjekklister som i dag er overdratt Prosedyrebanken.

Les resten av innholdet i:

Prosedyrebanken

Programkomiteens faglige program

I følge referatet fra  siste møte i forum for medisinsk tekniske ledere ble Erik Høibjelke (teknisk sjef, Ullevål sykehus) utnevnt som ansvarlig for neste års arrangement.

Vedlagt følger programkomiteens faglige program for landsmøtet. I tillegg har samarbeidsgruppen for Prosedyrebanken allerede berammet et møte dagen før landsmøtet.

Det finnes ikke program for landsmøtet, derfor er det umulig å referere til dette.

Programkomiteens faglige program