Telefax – vedr. brev fra NKKN

Vedrørende forslag til nytt prosjekt: prosedyrehåndbok for registrering av medisinsk utstyr

MTF viser til NKKN’s brev, datert 6. november 1995. Dette ble tatt opp i styremøte i MTF 10.november 1995.

MTF er enig i at det er behov for en prosedyrehåndbok og er selvfølgelig glad for det initiativ som NKKN har tatt, men etter MTF’s mening er en prosedyrehåndbok for registrering av medisinsk utstyr en oppgave som hører inn under NKKN’s arbeidsområde. NKKN må for egne midler drive et eventuelt prosjekt innen dette.

Telefax – vedr. brev fra NKKN

 

Forslag til nytt prosjekt: prosedyrehåndbok

Forslag til nytt prosjekt: prosedyrehåndbok for registrering av medisinsk utstyr

Undertegnede har gjennom sitt daglig virke registrert en kontinuerlig aktivitet på sykehusenes MTA’er med hensyn til å oppfylle kravene om å holde og oppdatere utstyrsregistre for MTU.

Det menes at prosjektet burde organiseres og ledes av MTF, og det burde søkes om midler til driften av prosjektet. Det kan også være en tanke at MTF bruker en del egne midler for å vise egen seriøsitet ovenfor myndighetene.

Fremgangsmåten kan f.eks. være å engasjere cirka tre av de ledende MTA’ene på området, og samordne deres rutiner og anbefalinger for så å utgi dette som en nasjonal retningslinje.

Forslag til nytt prosjekt, prosedyrehåndbok