Telefax – vedr. brev fra NKKN

Vedrørende forslag til nytt prosjekt: prosedyrehåndbok for registrering av medisinsk utstyr

MTF viser til NKKN’s brev, datert 6. november 1995. Dette ble tatt opp i styremøte i MTF 10.november 1995.

MTF er enig i at det er behov for en prosedyrehåndbok og er selvfølgelig glad for det initiativ som NKKN har tatt, men etter MTF’s mening er en prosedyrehåndbok for registrering av medisinsk utstyr en oppgave som hører inn under NKKN’s arbeidsområde. NKKN må for egne midler drive et eventuelt prosjekt innen dette.

Telefax – vedr. brev fra NKKN

 

Forslag til nytt prosjekt: prosedyrehåndbok

Forslag til nytt prosjekt: prosedyrehåndbok for registrering av medisinsk utstyr

Undertegnede har gjennom sitt daglig virke registrert en kontinuerlig aktivitet på sykehusenes MTA’er med hensyn til å oppfylle kravene om å holde og oppdatere utstyrsregistre for MTU.

Det menes at prosjektet burde organiseres og ledes av MTF, og det burde søkes om midler til driften av prosjektet. Det kan også være en tanke at MTF bruker en del egne midler for å vise egen seriøsitet ovenfor myndighetene.

Fremgangsmåten kan f.eks. være å engasjere cirka tre av de ledende MTA’ene på området, og samordne deres rutiner og anbefalinger for så å utgi dette som en nasjonal retningslinje.

Forslag til nytt prosjekt, prosedyrehåndbok

 

Forslag til nytt prosjekt: prosedyrehåndbok for registrering av medisinsk utstyr

Arne Bøe og Alan Fields (Haukeland sykehus) har registrert en kontinuerlig aktivitet på sykehusenes MTA’er med hensyn til å oppfylle kravene om å holde og oppdatere utstysregristre for MTU. Praksisen for hvordan utstyr registreres er høyst forskjellig.

Dette burde være en veldig god sak for MTF å engasjere seg i. Prosjektet burde organiseres og ledes av MTF, og det burde søkes om midler til driften av prosjektet.

Fremgangsmåten kan f.eks. være å engasjere cirka tre av de ledende MTA’ene på området, og samordne deres rutiner og anbefalinger for å så å utgi dette som en nasjonal retningslinje.

Forslag til nytt prosjekt

Innkalling til møte i samarbeidsgruppa for kvalitetssikring i regionsammenheng, prosedyreutvikling

Innkalling til møte i samarbeidsgruppa for kvalitetssikring i regionsammenheng, prosedyreutvikling mandag 8. mai 1995.

Sted: Rica Maritim hotell, Haugesund

Saksliste:

 1. Referat fra møtet 27.1.95.
 2. Kampskrift med navneforslag (vedlagt).
 3. Regionale aktiviteter (vedlagt notat fra HR-IV).
 4. Oppsummering fra møte om risikoanalyse.
 5. Framdriftsplan.
 6. Økonomi, budsjett.

Les innholdet av:

 • Prosjektbeskrivelse. Risikobasert medisinsk teknisk vedlikehold
 • Møtereferat

i:

Innkalling til møte i samarbeidsgruppa for kvalitetssikring…

Brev – Søknad om støtte til prosjekt

Svein Inge Isdal (elektronikk ingeniør på MTA ved Ullevål sykehus i Oslo) søker om økonomisk støtte til to prosjekter fra MTF.

Prosjektene er:

 • Samling av data (for narkosegassmålinger i arbeidsmiljø) for å lage en artikkel om dette i Helsetjenesten)
 • Undersøkelse av tekniske og økonomiske forhold rundt hyperbilirubinimi behandling med lys.

Les resten av innholdet i:

Søknad om støtte til prosjekt

Innovasjonsbistand til helsetjenesten

Innovasjonsbistand til helsetjenesten

Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Sosialdepartementet 7. september 1989.

Kommentarer til rapporten:

 • Kreativitet
 • Beliggenhet
 • Ideutvikling
 • Ledelse
 • Praktisk utstyrsstøtte
 • Spesialistkompetanse
 • Tilknytning
 • Prosjekter
 • Konklusjon

NFBT har lest Innovasjonsbistand til helsetjenesten, og har noen kommentarer.

Les disse kommentarene i:

Innovasjonsbistand til helsetjenesten

Innovasjonsbistand til helsetjenesten, utredning til uttalelse

En arbeidsgruppe nedsatt av Sosialdepartementet i samarbeid med Næringsdepartementet har utredet hvordan innovasjonsvirksomhet og næringsutvikling kan stimuleres i tilknytning til helsetjenesten.

Arbeidsgruppen foreslår at det opprettes et selskap for å stimulere ideskapning og produktutvikling mellom helsevesen og industri.

Selskapet skal bistå med å finne kompetanse og mulige partnere for å utvikle produktideer. Selskapet skal videre bidra til å finansiere innledende undersøkelser og bearbeide prosjekter.

Forslag til høringsinstanser på rapport om innovasjonsbistand til helsetjenesten

Les innholdet av forslag i:

Innovasjonsbistand til helsetjenesten, utredning til uttalelse

 

 

Innkalling til styremøte, 27.04.1987

Sted: Agfa-Gevaert A/S, Oslo.

Saksliste:

 • Økonomisk oversikt, alternative inntektskilder.
 • Formannens brev av 27.1.87. Forholdet til STEM/NIS Veritas.
 • Orientering om tidsskriftet.
 • Landsmøtet 88 / Stor-messe i Trondheim.
 • Forholdet til firmaene, brev fra Sandbæk, Philips.
 • Prosjektet EDB-system for registrering/vedlikehold.
 • Søknader om medlemskap.

Innkalling til styremøte, 27.04.1987