Sekretariatet for elektromedisinsk praksisordning – «Utdanningsgruppe»

Styret i Medisinsk Teknisk Forening er v/formann Arne Rettedal.

Utvalget til «Utdanningsgruppe» består av Siri Berg, Rolf Fiegenschau, Tore Løken, Arne Rettedal, Arne Østerud og Erik Fønstelien (sekretær).

Det gis rammebetegnelser, kommentarer og forslag til pensum og også krav til prøver. Utvalget er særlig interessert i om kravene og lærebøker som foreslås, er akseptable.

Innholdet av dokumentet er lik med innholdet til «Referat og kommentarer fra møte i MTF’s «utdanningsgruppe» av 12.09.1996.

Sekretariatet for elektromedisinsk praksisordning

 

Referater fra møte i styringsgruppen for NKKN

Referater fra møte i styringsgruppen for NKKN og fra møte i samarbeidsgruppa for kvalitetsstyring i regionsammenheng, prosedyreutvikling

Leif Hellefossmo fra Medisinsk teknisk avdeling (Harstad sykehus) sender til Styremedlemmer i MTF et referat fra møte i Styringsgruppen for NKKN samt et referat fra møte i samarbeidsgruppa for kvalitetssikring i regionsammenheng, prosedyreutvikling.

Referatet finnes ikke, derfor er det umulig å referere til dette.

Referater fra møte i styringsgruppen for NKKN