Møteinnkalling til generalforsamling,10.03.1993

Sted: Hotell City, Fredrikstad.

Dagsorden:

 1. Godkjenning av møteinnkalling, dagsorden og forhåndsmedlemmer.
 2. Valg av ordstyrer.
 3. Valg av referent og 2 desisorer.
 4. Årsberetning – MTF.
 5. Regnskap og revisors beretning.
 6. Budsjett 1993.
 7. Valg: styre, redaktør, revisor, valgkomite.
 8. Årskontingent.
 9. Landsmøte 93/94.
 10. Andre saker.

Møteinnkalling generalforsamling mars 1993

Generalforsamling, 21.04.1991

Sted: Ernst Hotell, Kristiansand.

Dagsorden:

 1. Godkjenning av møteinnkalling, dagsorden og forhåndsmedlemmer.
 2. Valg av ordstyrer.
 3. Valg av referent og 2 desisorer.
 4. Årsberetning: MTF og Medisinsk Teknikk.
 5. Regnskap og revisors beretning.
 6. Budsjett 1991.
 7. Valg: styre, redaktør, revisor, valgkomite. Sammenslåing av MTF og NFBT.
 8. Årskontingent.
 9. Landsmøte 1992/93.
 10. Andre saker.

Generalforsamling i 1991