Referat fra styremøte i MTF, 16.12.1996

Sted: Rikshospitalet.

Saksliste:

44/96   Godkjenning av referat fra forrige møte.

45/96   Innkommet post og referatsaker.

22/96   Landsmøtet i Tromsø.

23/96   Dataassistert opplæring.

28/96   Oppfølging: Fellestur til Nice 97.

42/96   Samarbeid med LFH.

46/96   Internasjonalt og nasjonalt samarbeid.

47/96   Eventuelt.

Referat fra styremøte i MTF, 16.12.1996

 

 

Innkalling til styremøte, 27.08.1996

Sted: Rikshospitalet.

Saksliste:

24/96   Utvidelse av samtykkeordningen.

34/96   Godkjenning av referat fra forrige møte.

35/96   Innkommet post og referatsaker. Forsendelser av IFMBE new. Halvårsrapport fra samtykkeordningen.

23/96   Dataassistert opplæring, kort presentasjon, forslag til avtale.

16/96   Spørreundersøkelsen. Vedlagt forslag til artikkel til HMT.

21/96   Regnskap fra årsmøtet på Røros.

25/96   Kurs for ansvarshavende.

26/96  Telemedisin.

27/96   HMT.

28/96   Strategisk tenkning, oppfølging, fellestur Nice 97, faglig kurs Laser, internasjonalt samarbeid, bruk av Internett.

37/96   Endring i avtale ang. Hospital 97.

38/96   Budsjett, regnskap.

40/96   Status websida.

39/96   Eventuelt.

Innkalling til styremøte, 27.11.1996

 

 

Innkalling til styremøte, 20.06.1996

Sted: Rikshospitalet.

Saksliste:

31/96   Godkjenning av referat fra forrige møte.

21/96   Referat og regnskap fra årsmøtet på Røros.

22/96   Landsmøtet i Tromsø. Status.

32/96   Innkommet post og referatsaker.

  • Medical Workshop, Island
  • NBC96, Finland
  • BME-register
  • Møte vedr.Prosedyrebanken

24/96   Utvidelse av samtykkeordningen.

25/96   Kurs for ansvarshavende.

26/96   Telemedisin.

27/96   HMT.

28/96   Strategisk tenkning.

33/96   Eventuelt.

Innkalling til styremøte, 20.06.1996

Referat fra styremøte i MTF, 24.04.1996

Sted: Rikshospitalet.

Saksliste:

Sak 20/96   Godkjenning av referat fra forrige møte.

21/96   Referat fra årsmøtet på Røros.

22/96   Landsmøtet i Tromsø.

23/96   Innkommet post og referatsaker.

16/96   Spørreundersøkelsen.

24/96   Utvidelse av samtykkeordningen.

25/96   Kurs for ansvarshavende.

7/96 og 17/96   Samarbeid med Medicoteknisk selskap.

26/96   Telemedisin.

23/96   Dataassistert opplæring.

27/96   HMT.

28/96   Strategisk tenkning.

29/96   Tid for neste styremøte.

30/96   Eventuelt.

Referat fra styremøte i MTF, 24.04.1996

Innkalling til styremøte, 24.04.1996

Sted: Rikshospitalet.

Saksliste:

20/96   Godkjenning av referat fra forrige møte.

21/96   Referat fra årsmøtet på Røros.

22/96   Landsmøtet i Tromsø.

23/96   Innkommet post og referatsaker.

16/96   Spørreundersøkelse.

24/96   Utvidelse av samtykkeordningen.

25/96   Kurs for ansvarshavende.

7/96 og 17/96   Samarbeid med Medicoteknisk selskap.

26/96   Telemedisin.

23/96   Dataassistert opplæring av pleiepersonell i gass og elektrisk sikkerhet.

27/96   HMT.

28/96   Strategisk tenkning.

29/96   Tid for neste styremøte.

30/96   Eventuelt.

Innkalling til styremøte, 24.04.1996

Referat fra styremøte i MTF, 25.01.1996

Sted: Rikshospitalet.

Saksliste:

1/95   Godkjenning av referat fra forrige møte.

2/95   Øvrige referatsaker.

4/95    Budsjett oppfølging. Tore sitt forslag til plassering av midler.

19/95   Internett.

20/96   Klinikkingeniør.

5/96   Samtykkeordningen.

23/96   Dataassistert opplæring av pleierpersonell i gass og elektrisk sikkerhet.

6/96  Årsmøtet på Røros.

7/65   MTF’s internasjonale profil.

8/96   Lederseminaret.

9/96   Neste møte.

10/96   Eventuelt.

Adresseliste for styret i MTF, 1996

Referat fra styremøte i MTF, 25.01.1996

 

Til styremøte i MTF Rikshospitalet, 1996

Sak 4/95 Budsjett oppfølging. 

Tore G.Løken har undersøkt ytterligere med DnB og den kontoen MTF har (bedriftssparekonto) gir maksimalt utbytte med tanke på bindingstid og renter.

Obligasjoner i Norsk Hydro gjelder fortsatt.

Les resultatregnskap MTF’s Fond for Regnskapsåret 01.01.1995 – 31.12.1995 i:

Til styremøte i MTF Rikshospitalet