Innkalling til styremøte, 20.03.1997

Sted: Eurosofts lokaler, Dronningen.

Saksliste:

8/97   Godkjenning av referat fra forrige møte.

4/97   Internasjonalt og nasjonalt samarbeide.

 • Landsmøtet
 • Kurs/Hospital 99
 • Samtykke
 • Internett
 • Prosedyrebanken
 • NKKN
 • Forhold til IT
 • Internasjonal og nordisk markering/kontaktvirksomhet
 • Vertskap for kommende konferanser
 • Samarbeid med industri, forskning og LFH

09/97   Eventuelt.

Innkalling til styremøte, 20.03.1997

Innkalling til styremøte i MTF, 1996

Styremedlemmer, varamedlemmer og fagredaktør innkalles som avtalt til styremøte den 24. oktober 1996 på Rica Hell, Trondheim.

Det blir tatt opp følgende saksliste:

40/96   Godkjenning av referat fra forrige møte

41/96   Innkommet post og referatsaker (Meeting og IFMBE National Secretaries Committee 1.nov.96; IFMBE Initial Cimmittee on Membership)

22/96   Landsmøtet i Tromsø. Status.

23/96   Dataassistert opplæring.

24/96   Utvidelse av samtykkeordningen.

25/96   Kurs for ansvarshavende. Status og kommentarer.

28/96   Strategisk tenkning. Oppfølging. Internasjonalt samarbeid.

42/96   Samarbeid ,ed LFN. Kontaktgruppe. Standardisering av vedlikeholdskontrakter.

43/96   Eventuelt.

Innkalling til styremøte i MTF, 1996

 

Program til landsmøtet i Fredrikstad, 10.-12. mai 1993

Det ble bl.a. tatt opp spørsmål om:

 • Orientering om AMK sentraler nåtid-fremtid
 • Samarbeid/konsekvenser for Medisinsk teknisk avdeling
 • Informasjon om kvalitetskontroll om melderutiner med den nye organiseringen ved Nordan
 • Operasjonslys, hvordan måle kvalitet, lystyrke osv.

Det er vedlagt kommentarer til programmet.

Program til landsmøtet i Fredrikstad, mai 1993

Endring av navn og lover

På siste årsmøte avholdt 20. november 1992, vedtok tidligere Norsk Forening for Medisinsk Strålingsfysikk (NFMS) å endre navn til Norsk Forening for Medisinsk Fysikk (NFMF). Samtidig ble lovene endret slik at alle forekomster av «strålingsfysikk» ble endret til «fysikk». Endringen er å betrakte sin en videreføring av NFMS, men med utvidet fagområde om medlemspotensiale.

Bakgrunnen for navneskiftet er de siste års diskusjoner om er nærmere samarbeid mellom MTF, NFBT og NFMS.

Les resten av innholdet i:

Endring av navn og lover

 

Samarbeide/sammenslutning av MTF, NFBT og NFMS

NFBT foreslo at foreningene ble slått sammen for felles innsats. Senere kom NFMS med forslag om paraplyorganisasjon, da NFMS ikke syntes tiden var inne til en fullstendig sammenslåing (vedtatt på årsmøtet i november 1990).

Før sammenslåing av disse foreningene må det arbeides frem et konkret forslag, forslag til vedtekter.

 1. Navn og rettslig stilling
 2. Formål
 3. Organisasjon
 4. Medlemskap
 5. Stemmerett
 6. Styre
 7. Valgkomité
 8. Generalforsamling
 9. Landsmøte
 10. Medlemsmøter
 11. Vedtektsendringer
 12. Oppløsning

Det vedlegges Referat fra MTF’s styremøte i Oslo den 26.08.1991.

Les innholdet i:

Samarbeide, sammenslåing av MTF, NFBT og NFMS

 

Samarbeide/fagtidsskriftene «Helsetjenesten» og «Medisinsk Teknikk»

På møtet den 11. oktober ble det diskutert et eventuelt samarbeide mellom de to ovennevnte tidsskrifter og som avtalt skulle undertegnede utarbeide en skisse til samarbeidsavtale mellom de to tidsskriftene.

Vedlagt følger skisse til samarbeidsavtale og forslag til navn og forside.

Disse dokumentene finnes ikke, derfor er det umulig å referere til de.

Evnt.samarbeide – Helstetjenesten og MT