MTF’s landsmøte år 2000

Styret i MTF har mottatt meldingen at Vestfold Sentralsykehus kan være aktuell som arrangør av MTF’s landsmøte i år 2000.

Styret ønsker i første omgang å komme med følgende føringer/anbefalinger for arrangementet:

  1. Tidspunkt: Primær første uka i mai, samordnes med anestesi- og intensivsykepleieres landsmøter og evt. andres møter.
  2. Hotell bør reserveres så snart som mulig.
  3. Programkomité utpekes av styret etter neste landsmøte.
  4. Arrangementskomité etableres lokalt, denne bør etablere kontakt med årets arrangementskomité.

MTF’s landsmøte år 2000

 

 

Landsmøte 1991. MTF og NFBT

Landsmøte for MTF og NFBT vil bli avholdt i Kristiansand. Kurset i Anatomi Fysiologi har tatt en pause og det bil hovedsaklig dreie seg om lasere i år. Det vil også bli avholdt endel foredrag vedrørende bygging av det nye sentralsykehuset i Kristiansand.

21 April vil det bli avholdt generalforsamling for MTF
22 April vil emne være Nytt Sentralsykehus i Vest Agder
23 og 24 April vil emne være Laserteknikk

Det vil i forbindelse med landsmøte også avholdes en utstilling av medisinsk utstyr.

Parallelt med foredragene 22 april vil det bli mulighet for omvisning på det nye sykehuset for mindre grupper.

Som påmelding gjelder innbetalt kursavgift og vedlagte påmeldingsblankett.

Les kursprogram til MTF/NFBT landsmøte 1991 i:

Landsmøte 1991

 

Brev fra Sentralsykehuset i Østfold

Fra: Lindy Alfredsen (Sentralsykehuset i Østfold)
Til: Roar Olsen (MTF, Lillehammer fylkessykehus)

 

Neste generalforsamling nærmer seg, og med det også valg.

Lindy Alfredtsen som er formann i valgkomiteen vil gjerne ha tilsendt fra alle medlemmer som er på valg, og eventuelt om man ønsker å fortsette i styret.

Et brev fra Sentralsykehuset i Østfold

 

Brev fra Sentralsykehuset for Østfold, Fredrikstad

Fra: Sentralsykehuset for Østfold, Fredrikstad
Til: Medisinsk Teknisk Forening

 

Sentralsykehuset vil anbefale at prosjektet «Kvalitetssikring av medisinsk tekniske tjenester» bli iverksatt, og ansatte ved Sentralsykehusets medisinsk-tekniske avdeling stilles til disposisjon som deltakere i prosjektet.

Et brev fra Sentralsykehuset for Østfold, Fredrikstad