Referat fra møte i NKKN 12.10.1995

Sted: Haukeland sykehus, Bergen

 1. Referat fra forrige møte (09.05.95).
 2. Økonomi.
 3. Søknad om videre drift av NKKN.
 4. Orientering og internasjonalt nomenklaturprosjekt.
 5. Gjenopprettelse av ekspertgrupper.
 6. Orientering og internasjonalt nomenklaturprosjekt.
 7. Utvidelse av nomenklaturet til andre kategorier.
 8. Prosedyrer/rutiner/kvalitetssikring.
 9. Korreksjon til informasjon utsendt av DANO-prosjektet.
 10. Eventuelt.

Referat fra møte i NKKN 1995

Søknad om midler fra MTF’s fond

Formann for MTF Arne Rettedal skriver et brev til Alan Fields (Medisinsk Teknisk Avdeling – Haukeland sykehus), hvor det beklages for at søknaden vedrørende midler fra MTF’s fond ikke ble realitetsbehandlet av styret. Det skyldes at søknaden kom midt i ferien.

En del av styrers medlemmer er noe usikre på de prinsipielle sidene ved søknaden og ville gjerne ha en grundigere diskusjon rundt dette.

Vedrørende søknad om midler fra MTF’s fond

Søknad om midler fra MTF’s fond

Alan Fields, daglig leder for NKKN (Medisinsk teknisk avdeling) ønsker å rette en søknad om tildeling av midler fra MTF’s fond for 1995. Midlene skal brukes til å dekke reise- og oppholdsutgifter for en kinesisk delegat for deltakelse i møte i ISO/TC 210/WG 3 Nomenclature, som skal avholdes i Bergen 13.-15.09.1995.

Personen som søkes om midler er medisinsk-teknisk ingeniør ved Testing Center of State Bureau of Pharmaceutrical Administration of China (Ren Xiaoli).

Årsaken til at det fremmes søknaden, er at ansattes arbeidsgiver er meget knappet med økonomiske ressurser, som begrenser muligheter for å få delta i internasjonalt arbeid. Det bør være et mål for MTF å styrke internasjonale forbindelser.

Søknad om midler fra MTF’s fond

Brev – Søknad om støtte til prosjekt

Svein Inge Isdal (elektronikk ingeniør på MTA ved Ullevål sykehus i Oslo) søker om økonomisk støtte til to prosjekter fra MTF.

Prosjektene er:

 • Samling av data (for narkosegassmålinger i arbeidsmiljø) for å lage en artikkel om dette i Helsetjenesten)
 • Undersøkelse av tekniske og økonomiske forhold rundt hyperbilirubinimi behandling med lys.

Les resten av innholdet i:

Søknad om støtte til prosjekt

Referat fra styremøte, nr 2-88

Sted: Kristiansand.

Saksliste:

5/88   Referat fra styremøte nr 1-88.

6/88   Søknader om medlemskap.

7/88   Henvendelse ang. ansettelse.

8/88   Landsmøte -88.

9/88   Generalforsamling -88.

10/88   Regnskap.

11/88   Tidsskriftet Medisinsk Teknikk.

12/88   Kollektivt abonnement på Medisinsk Teknikk.

Saker til orientering:

MTF har tidligere tatt opp spørsmålet om et standard reparasjonsskjema med leverandørforeningen. Det ser nå ut til at leverandørforeningen er i ferd med å utarbeide et felles skjema for reparasjonshenvisning.

MTF – resultatregnskap for perioden 01.01.87 – 31.12.87.

Les innholdet av regnskapet i:

Referat fra styremøte nr 2-88

 

 

 

 

Innkalling til styremøte, 12.11.1987.

Sted: Restaurant Caravelle, Fornebu.

Saksliste:

16/87   Referatsaker.

17/87   Søknader om medlemskap.

18/87   Regnskap for MTF’s landsmøte 1986.

19/87   Standardskjema for reparasjonshenvisning.

20/87   Program for landsmøtet 1988.

21/87   Strategiplan/målsetting for styret.

22/87   Strategiplan for tidsskriftet Medisinsk Teknikk.

23/87   Anskaffelse av datautstyr til Medisinsk Teknikk.

24/87   Adresseforandring for MTF.

25/87   Tidsskriftet Medisinsk Teknikk, samarbeid med andre foreninger.

Les resten av innholdet i:

Innkalling til styremøte, 12.11.1987