Spørreskjema til medlemmene i MTF

Styret i MTF arbeider kontinuerlig med å øke fagets og medlemmers anseelse og innflytelse. I forhold til tidligere diskusjoner i foreningen om godkjenningsordninger og kompetanse, ble det oppdaget at MTF mangler opplysninger om foreningens medlemmer.

Styret i MTF ber sine medlemmer fylle ut spørreskjemaet etter beste evne.

Spørreskjema til medlemmene i MTF

Forespørsel om bistand til innhenting av data

Som kjent er det et eget fagfelt – Technical Committee – 62 innen International Electrotechnical Commission for elektromedisinsk utstyr.

Fra en undergruppe av denne, SC 62 A, har de respektive nasjonale Normkomiteer (NK 62) fårr tilsendt et spørreskjema, 62 A (Secretariat) 75 for utfylling.

Formann i NK-62 (H.J. Pedersen) tillater seg å be om bistand fra MTF for å få spørreskjemaet distribuert til et representativt utvalg av sykehus, og sykehus som har mulighet for å kunne gi et noe nær korrekt svar.

Les spørreskjemaet i:

Forespørsel om bistand til innhenting av data