Vedrørende ordninger for kvalitetssikring

Ordninger for kvalitetssikring, melderutiner og tilsyn med bruk av medisinsk teknisk utstyr – forespørsel om vurdering av dagens system og ønsker om fremtidig organisering.

Det manglende samarbeid i de nedefornevnte organer medfører at sykehusenes melderutiner ved uhell og nestenuhell blir meget uryddige. Avhengig av type hendelse medfører dette at sykehusene skal melde til:

 • STEM
 • Interne organ i sykehusene
 • NPE (Norsk pasientskadeerstatning)
 • Politi
 • Arbeidstilsyn
 • SIFF
 • SIS
 • NIS

Etter MTF’s syn må følgende forandringer skje:

 1. Opprette EN meldeinstans for uhell/nestenuhell med medisinsk teknisk utstyr.
 2. Meldeinstansen må inneha nødvendig fagkunnskap til å vurdere og videreformidle meldingen til brukerne ved sykehusene.
 3. Innsatsen innen kvalitetssikring/internkontroll ved norske sykehus må samordnes.
 4. Betaling til tilsynsmyndighetene/kontrollorgan må skje direkte fra statsbudsjettet og ikke fra lokale sykehusbudsjett.

Vedr. ordninger for kvalitetssikring

 

 

 

Kommentarer til samlingsbestrebelsene

Medisinsk teknisk avdeling har noen kommentarer vedrørende samlingen som vil skje på årsmøte:

 • NFMS ønsker en organisasjon som bare vil være mer tungrodd og kreve mer arbeidsinnsats/dobbeltarbeid av personer som allerede er hardt belastet arbeidsmessig.
 • Noen MTF-styremedlemmer er redd for at sammenslåing vil gå ut over vanlige ingeniører på mindre sykehus – at en sammenslåing vil føre til en mer Oslo/forsker-dominert forening.

Både MTF og NFBT har valgt en riktig linje i STEM/Veritas/NIS-feiden.

Noen kommentarer til samlingsbestrebelsene

 

Innkalling til styremøte, 27.04.1987

Sted: Agfa-Gevaert A/S, Oslo.

Saksliste:

 • Økonomisk oversikt, alternative inntektskilder.
 • Formannens brev av 27.1.87. Forholdet til STEM/NIS Veritas.
 • Orientering om tidsskriftet.
 • Landsmøtet 88 / Stor-messe i Trondheim.
 • Forholdet til firmaene, brev fra Sandbæk, Philips.
 • Prosjektet EDB-system for registrering/vedlikehold.
 • Søknader om medlemskap.

Innkalling til styremøte, 27.04.1987

 

MTF’s forhold til Veritas og STEM

Styrets, og derved MTF’s forhold til Veritas og STEM har gjennom lengre tid vært preget av usikkerhet.

Styret har delvis ikke visst hva det har ment,

 • styremedlemmene har i visse sammenhenger vært uenige,
 • styret har ikke klart å fatte entydige vedtak om hvilken holdning man skal innta overfor Veritas og STEM,
 • styret har ikke gjort hva det har sagt det skal gjøre.

I forholdet til Veritas og STEM tror MTF at det er 6 alternative  måter å forholde seg.

Les om disse alternativene i:

MTF’ forhold til Veritas og STEM

 

Referat fra styremøte, nr 8-86

Telefonmøte 29 oktober 1986.

30/86   Konstituering av det nye styret.

31/86   Referatsaker.

32/86   Innkomne saker.

33-36/86   Utsatt til styremøte i Oslo 7.11.86.

37/86   EDB-system for registrering/vedlikehold av MTU.

38/86   Prosjekt: Kvalitetssikring av anestesiutstyr.

39/86   Brev til Veritas, STEM m.fl. angående konkrete samarbeidsprosjekter.

Referat fra styremøte nr 8-86

Telefonkonferanse, 29.10.1986

Saksliste:

Sak 30/86   Konstituering.

31/86   Referatsaker.

32/86   Innkomne saker.

33/86   Kontakt med medlemmer.

34/86   Samarbeid med leverandørforeningen.

35/86   Samarbeid med NFBT og andre.

36/86   Medlemsverving.

37/86   EDB-system for registrering og vedlikehold.

38/86   Anestesi.

39/86   Brev til Veritas/STEM.

40/86   Eventuelt.

Utkast til spørreskjema

Ang. telefonkonferanse 1986