1 Brev fra Norsk Radiografforbund

Fra: Norsk Radiografforbund
Til: Medisinsk Teknisk Forening

 

Norsk Radiografforbund skal arrangere kurs med tittelen «Praktisk strålevern og kvalitetskontroll», trinn I. Tidspunktet er 5., 6. og 7.12 d.å.

I den forbindelse ønsker Norsk Radiografforbund at en representant fra MTF kunne være til stede den 5.12. for å presentere foreningen.

Det som kunne være av interesse er en general presentasjon:

Hvorfor ble MTF opprettet? Hvem er det som er med i MTF? Hva driver MTF med i dag? Hva er planene framover?

Det ville også være fint med synspunkter på om og evt. hvem MTF kunne ønske samarbeid med, f.eks. på området kursvirksomhet.

1 Et brev fra Norsk Radiografforbund

 

Brev til Norsk Radiografforbund

Fra: Medisinsk Teknisk Forening
Til: Norsk Radiografforbund

 

MTF takker for den interesse Norsk Radiografforbund viser en nystartede forening. Opplysninger om foreningen finner man i første nummer av MTF’s nystartede tidsskriftet «Medisinsk Teknikk». Ut over dette vil MTF arbeide med opplæring innenfor fagfeltet medisinsk teknikk.

Foreningen arbeider med planer for et kurs som vil omhandle kontroll, sikkerhetstiltak, service og vedlikehold av røntgenapparater, fremkallingsenheter og annet bildeldannende utstyr. Videre blir det tatt strålefysikk og strålevern i henhold til de krav og retningslinjer SIS gir.

All informasjon om fremtidig kursvirksomhet blir å finne i tidsskriftet «MT», hvor det også blir presentert detaljerte kursprogram.

Et brev til Norsk Radiografforbund