Konstituerende generalforsamling, 7.05.1984

Sted: Strand hotell, Fevik

Saksliste:

 1. Møteinnkalling/saksliste.
 2. Valg av ordstyrer og referent.
 3. Avstemningprosedyre/godkjennelse av forhåndsstemmer.
 4. Forslag om opprettelse av en medisinsk teknisk forening.
 5. Formålsparagraf.
 6. Medlemskap i foreningen.
 7. Godkjenning av medlemmer.
 8. Lover for foreningen.
 9. Valg: formann, sekretær, styremedlemmer, varamenn, revisor, valgkomite.
 10. Fastsettelse av kontingent.
 11. Budsjett.
 12. Utgivelse av tidsskriftet.
 13. Arrangement av landsmøte 1985.

Referat fra konstituerende generalforsamling 1984

Referat fra konstituerende styremøte, 1984

Sted: Strand hotell, Fevik.

Saksliste:

1/84   Arbeidsprogram/styremøter.

2/84   Fordeling av oppgaver.

3/84   Status-oppsett fra Interimsstyret.

4/84   Referat fra konstituerende generalforsamling: til deltakere og til firma/offentlige institusjoner/nye medlemmer.

5/84   Pressemelding.

6/84   Brevpapir.

7/84   Postadresser, postfordeling.

8/84   Økonomi: hovedkasse, tidsskrift, prosjekter, komiteer.

9/84   Kursopplegg.

10/84   Komité for registreringssystemer.

11/84   Forhold til andre foreninger og institusjoner.

12/84   Faglig tidsskrift.

13/84   Eventuelt.

Referat fra konstituerende styremøte, 1984

 

Sakspapirer til konstituerende generalforsamling, 7.05.1984

Sted: Strand hotell, Fevik

Saksliste:

 1. Møteinnkalling/saksliste.
 2. Valg av ordstyrer og referent.
 3. Avstemningprosedyre/godkjennelse av forhåndsstemmer.
 4. Forslag om opprettelse av en medisinsk teknisk forening.
 5. Formålsparagraf/målsetting.
 6. Medlemskap i foreningen.
 7. Godkjenning av medlemmer.
 8. Lover for foreningen.
 9. Valg: formann, sekretær, styremedlemmer, varamenn, revisor, valgkomite.
 10. Fastsettelse av kontingent.
 11. Budsjett.
 12. Utgivelse av tidsskriftet.
 13. Arrangement av landsmøte 1985.

Sakspapirer til konstituerende generalforsamling 07.05.1984