Presentasjon av MTF

MTF er en frittstående og selvstendig organisasjon som ble stiftet 7. mai 1984 av personell som arbeider innen fagområdet medisinsk teknikk ved norske helseinstitusjoner.

Foreningens formål er å:

  1. Fremme samarbeid og informasjonsutveksling innen fagområdet medisinsk teknikk og å skape større forståelse for faget og den sikkerhetsfilosofi det er basert på.
  2. Styrke de medisinske og tekniske kvalifikasjoner til de som arbeider innen fagområdet.
  3. Øke sikkerheten ved bruk av medisinsk teknisk utstyr.
  4. Femme en samordning av rutiner – og organisasjonsmessige forhold som berører det medisinsk tekniske fagområdet.

Les resten av innholdet i:

Presentasjon av MTF