Referat fra styremøte, nr 2-87

Telefonkonferanse 15.07.87.

Sak 87.12 Landsmøtet 1988 – Med Tech ’88.

Vedtak:

 1. Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Sandefjord 2. september 1987. Det behandles kun en sak: styrets forslag om å flytte landsmøtet 1988 fra Lillehammer til Trondheim i forbindelse med Med Tech ’88.
 2. Formannen underretter Helkonsult A/S om at MTF, under forutsetning av generalforsamlingens senere godkjenning, vil legge sitt landsmøte 1988 til Trondheim. MTF vil arrangere generalforsamling og et faglig seminar samt samarbeide med Helkonsult om det øvrige arrangement.

Referat fra styremøte nr 2-87

Innkalling til styremøte, nr. 8-86

Telefonkonferanse 19.10.1986.

Saksliste:

30/86   Konstituering av det nye styret.

31/86   Referatsaker.

32/86   Innkomne saker.

33/86   Kontakt med medlemmene, arbeidsmetoder.

34/86   Samarbeid med leverandørforeningen.

36/86   Samarbeid med NFBT og andre foreninger.

36/86   Medlemsverving etter vedtektsendringen.

37/86   EDB-system for registrering/vedlikehold av MTU.

38/86   Prosjekt: Kvalitetssikring av anestesiutstyr. Referat fra arbeidsgruppens møte ved Veritas.

39/86   Brev til Veritas. STEM m.fl. angående konkrete samarbeidsprosjekter.

Innkalling til styremøte, nr. 8-86

 

Referater til styremøter

Vedlagt oversendes referat fra de to siste styremøtene; telefonkonferansen 20.8. og møtet i Oslo 22.-23.8.

Innkalling til styremøte, telefonkonferanse, 25.9.

Saksliste:

25/86   Referatsaker.

26/86   Avklaring av formannsvervet.

27/86   Brev fra NFBT.

28/86   Landsmøte -86, emner/synspunkter til paneldebatten.

29/86   Generalforsamling -86, momenter til åpningstalen.

30/86   Eventuelt.

Referat fra styremøte (telefonkonferanse) 20.08.1986.

 1. Aktivitetsnivået i foreningen
 2. Generalforsamlingen 1986
 • Innkalling
 • Årsberetning
 • Regnskap
 • Budsjett
 • Forslag om endring av § 4
 • Landsmøte 1987
 • Medlemskontingenten
 • Valg
 • Saker til orientering

Referater fra styremøter