Referat fra styremøte i MTF, 27.08.1996

Sted: Rikshospitalet.

Saksliste:

22/96   Landsmøtet i Tromsø.

24/96   Utvidelse av samtykkeordningen.

34/96   Godkjenning av referat fra forrige møte.

35/96   Innkommet post og referatsaker.

23/96   Dataassistert opplæring, kort presentasjon, forslag til avtale.

16/96   Spørreundersøkelsen.

21/96   Regnskap fra årsmøtet på Røros.

25/96   Kurs for ansvarshavende.

26/96   Telemedisin.

27/96   HMT.

28/96   Strategisk tenkning.

37/96   Endring i avtale angående HOSPITAL 97.

38/96   Budsjett, regnskap.

40/96   Status webside.

39/96   Eventuelt.

Referat fra styremøte i MTF, 27.08.1996

Innkalling til styremøte, 27.08.1996

Sted: Rikshospitalet.

Saksliste:

24/96   Utvidelse av samtykkeordningen.

34/96   Godkjenning av referat fra forrige møte.

35/96   Innkommet post og referatsaker. Forsendelser av IFMBE new. Halvårsrapport fra samtykkeordningen.

23/96   Dataassistert opplæring, kort presentasjon, forslag til avtale.

16/96   Spørreundersøkelsen. Vedlagt forslag til artikkel til HMT.

21/96   Regnskap fra årsmøtet på Røros.

25/96   Kurs for ansvarshavende.

26/96  Telemedisin.

27/96   HMT.

28/96   Strategisk tenkning, oppfølging, fellestur Nice 97, faglig kurs Laser, internasjonalt samarbeid, bruk av Internett.

37/96   Endring i avtale ang. Hospital 97.

38/96   Budsjett, regnskap.

40/96   Status websida.

39/96   Eventuelt.

Innkalling til styremøte, 27.11.1996

 

 

Innkalling til styremøte, 24.04.1996

Sted: Rikshospitalet.

Saksliste:

20/96   Godkjenning av referat fra forrige møte.

21/96   Referat fra årsmøtet på Røros.

22/96   Landsmøtet i Tromsø.

23/96   Innkommet post og referatsaker.

16/96   Spørreundersøkelse.

24/96   Utvidelse av samtykkeordningen.

25/96   Kurs for ansvarshavende.

7/96 og 17/96   Samarbeid med Medicoteknisk selskap.

26/96   Telemedisin.

23/96   Dataassistert opplæring av pleiepersonell i gass og elektrisk sikkerhet.

27/96   HMT.

28/96   Strategisk tenkning.

29/96   Tid for neste styremøte.

30/96   Eventuelt.

Innkalling til styremøte, 24.04.1996