Referat fra styremøte i MTF, 16.12.1996

Sted: Rikshospitalet.

Saksliste:

44/96   Godkjenning av referat fra forrige møte.

45/96   Innkommet post og referatsaker.

22/96   Landsmøtet i Tromsø.

23/96   Dataassistert opplæring.

28/96   Oppfølging: Fellestur til Nice 97.

42/96   Samarbeid med LFH.

46/96   Internasjonalt og nasjonalt samarbeid.

47/96   Eventuelt.

Referat fra styremøte i MTF, 16.12.1996

 

 

Innkalling til styremøte i MTF, 1996

Styremedlemmer, varamedlemmer og fagredaktør innkalles som avtalt til styremøte den 24. oktober 1996 på Rica Hell, Trondheim.

Det blir tatt opp følgende saksliste:

40/96   Godkjenning av referat fra forrige møte

41/96   Innkommet post og referatsaker (Meeting og IFMBE National Secretaries Committee 1.nov.96; IFMBE Initial Cimmittee on Membership)

22/96   Landsmøtet i Tromsø. Status.

23/96   Dataassistert opplæring.

24/96   Utvidelse av samtykkeordningen.

25/96   Kurs for ansvarshavende. Status og kommentarer.

28/96   Strategisk tenkning. Oppfølging. Internasjonalt samarbeid.

42/96   Samarbeid ,ed LFN. Kontaktgruppe. Standardisering av vedlikeholdskontrakter.

43/96   Eventuelt.

Innkalling til styremøte i MTF, 1996

 

Referat fra styremøte i MTF, 20.06.1996

Sted: Rikshospitalet.

Saksliste:

31/96   Godkjenning av referat fra forrige møte.

21/96   Referat fra årsmøtet på Røros.

22/96   Landsmøtet i Tromsø.

32/96   Innkommet post og referatsaker.

24/96   Utvidelse av samtykkeordningen.

25/96   Kurs for ansvarshavende.

26/96   Telemedisin.

27/96   HMT.

28/96   Strategisk tenkning.

33/96   Eventuelt.

Referat fra styremøte i MTF, 20.06.1996

Innkalling til styremøte, 20.06.1996

Sted: Rikshospitalet.

Saksliste:

31/96   Godkjenning av referat fra forrige møte.

21/96   Referat og regnskap fra årsmøtet på Røros.

22/96   Landsmøtet i Tromsø. Status.

32/96   Innkommet post og referatsaker.

  • Medical Workshop, Island
  • NBC96, Finland
  • BME-register
  • Møte vedr.Prosedyrebanken

24/96   Utvidelse av samtykkeordningen.

25/96   Kurs for ansvarshavende.

26/96   Telemedisin.

27/96   HMT.

28/96   Strategisk tenkning.

33/96   Eventuelt.

Innkalling til styremøte, 20.06.1996

Innkalling til styremøte, 14.09.1995

Sted: Rikshospitalet.

Saksliste:

8/95   Godkjenning av referat fra forrige møte.

9/95   Innkomne brev.

22/96   Landsmøtet i Tromsø. Status.

32/96   Innkommet post og referatsaker.

4/95   Styrets budsjettoppfølging.

3/95   Avlønning av kasserer.

9/95   Adresse for MTF.

10/95   BBS-arbeidet.

11/95   Kurs: BBS/Internett.

12/95   Evaluering av NKKN.

13/95   Klinikkingeniør-MTF.

14/95   Tid og sted for neste møte.

15/95   Eventuelt.

Innkalling til styremøte, 14.09.1995