Header image  
WWW.MEDISINSKTEKNISKFORENING.NO  
  
'  
 
 
 

 
 
Styremøter

Referat fra styremøte  15.4.2004

Var med: Jan Gunnar Skogås, Jon Nybakk, Kai Enger, Janike Sander Hellebust, Leiv Hellefossmo og Per Arnesen og Hilde-Gunn Antonsen.

Fravær: Øystein Jensen

Sak

 

 

Referat

1/04

MTF-symposium – MTA’s rolle i sykehusene

Sammenfatning av dagene og setter ned en gruppe som jobber videre med teamet utover året. Dette temaet vil bli tatt opp i andre fora for oss, MTF’s Landsmøte i Harstad og Felix-konferansen til høsten.

Vi er fornøyd med dette sumposiumet og oppmøtet. Mange tanker/ frustrasjoner/ og videre planer for å løse vår nye hverdag.

Et referat vil bli lagt ut på vår hjemmeside.

Samt ett sammendrag i HMT. 

En arbeidsgruppe vil bli nedsatt for å jobbe med temaet for et infoskriv etter sumposiumet. 

Nye temaer som kan være aktuelle for senere sumposiumer er Hygiene og behandlingshjelpemiddel. 

2/04

Referat fra siste styremøte

Det ble gått gjenom denne og godtatt slik det var.

3/04

Økonomisk status v/leiv

Regnskapet for 2003 ble lagt fram for styret og vi gikk gjennom dette. Styret syns det så greit ut.

4/04

Generalforsamling, forberedelser

Årsberetningen jobbes med samt at regnskapet er lagt fram for styret
5/04

Årsrapport og regnskap fra Utdanningsrådet

De er lagt fram for styret samt at en del info om deres jobbing er gitt.

De har kommet fram til at de må bli bedre på markedsføring av kursene. Dette på MTF- hjemmeside og tidsskriftet HMT…
6/04

Mangenta News

Denne ønsker vi lagt ut som link på vår hjemmeside. Den kommer ut hver morgen.
7/04

Invitasjon EAMBES

Dette er et møte/konferanse som er i Ischia, Italia 31 juli-5aug 2004

Styret ser ikke at vi vil stille personer på denne konferansen.
8/04
Brev fra Selvig Publishing Orientering om endring av utgivelseselskap HMT . Styret ønsker dem lykke til. Vi syns HMT har blitt et fint tidskrift.
9/04
Notat fra S Bergmann i anledning møte behandlingshjelpemiddel Det var snakk om at behandlingshjelpemiddel skulle bli en egen undergruppe til MTF. Slik som Dialyse er blitt. Det ser ikke ut som om det er aktuelt nå, men kan være aktuelt som symposium sammen med hygiene spørsmål ved en senere anledning.
10/04
Neste styremøte 6.6.04 kl.15.00 i Harstad på landsmøte

 


 

 

 
 
 
 
Sist oppdatert:
  05.06.2008 21:30