Header image  
WWW.MEDISINSKTEKNISKFORENING.NO  
  
'  
 
 
 

 
 
Styremøter

Referat fra styremøte  19.3.2003. Landsmøte

Var med: Jan Gunnar Skogås, Leiv Hellefossmo, Jon Nybakk, Else Riise, Arild Mathisen, Øystein Jensen og Hilde-Gunn Antonsen.

Fravær: Janike Sander Hellebust 

Sak

Referat 

 

Gjennomgang av referat fra sist.

5/3

Orientering vedr. underskuddet i Bergen 2002 og oppgjøret med FSTL Vi ser i ettertid at det er en del ting som styret i MTF har lært ved dette arrangementet i Bergen 2002:

·         Ønsker budsjett før landsmøtet kjøres ·         Vi ønsker å godkjenne dette regnskapet etter landsmøtet

·         Rapport fra arr.komiteen

6/3

Brev fra Erik Fønstelien.

Vedrørende begrenset plass i transmisjonsbåndene for medisinsk telemetri.

7/3

Søknad til MTF-fondet fra Børge Rolfsen.

Saken utsettes til neste styremøte.

8/3

Forberedelse til generalforsamlingen 2003.

9/3

Neste styremøte taes som frokostmøte på landsmøte dagen etter generalforsamlinga.

 

 

 


 

 

 
 
 
 
Sist oppdatert:
  05.06.2008 21:30