Header image  
WWW.MEDISINSKTEKNISKFORENING.NO  
  
'  
 
 
 

 
 
Styremøter

Referat fra styremøte  21.3.03. Frokostmøte på Landsmøte

Var med: Jan Gunnar Skogås, Leiv Hellefossmo, Jon Nybakk, Else Riise, Kai Enger og Hilde-Gunn Antonsen.

Fravær: Janike Sander Hellebust, Per Arnesen 

Sak

Referat 

 

 

10/3

Ønsker velkommen

Jan Gunnar ønsker Kai Enger velkommen inn i styret. Per Arnesen var ikke til stede

11/3

Landsmøte 2005?

Styret jobber med saken.

12/3

Programkomite til neste landsmøte, Harstad 2004.Repr. fra Rørosmøtet Repr. fra lokal arrangør 2004, HarstadRepr. fra UNN, Tromsø

Repr. fra neste landsmøte, 2005

13/3

Skal vi se på MTF’s Historikk?

Styret jobber med saken å finne noen som kunne være interessert

14/3

Neste styremøte taes i mai.

Kommer tilbake med dato. 

 

 

 


 

 

 
 
 
 
Sist oppdatert:
  05.06.2008 21:30