09.12.2020: Grunnet usikkerheten med covid-19, velger Styret i MTF å utsette neste MTF-Landsmøte i Kirkenes til våren 2022. Styret planlegger ett digitalt symposium høsten 2021. Generalforsamlingen vil avholdes digitalt våren 2021.

Eksempel på bilde som tilsendes pr epost eller som link via SMS

04.11.2020: Nytt medlemsregister i StyreWeb gir MTF mulighet for god kommunikasjon, men dette krever en kommunikasjonskanal til den enkelte. Styret ber derfor alle medlemmer om å sende oppdatert medlems-informasjon i skjema for kontakt. Vi trenger enten epost-adresse eller mobilnummer. Det vil deretter sendes ut en oppfordring om korrigering av medlemsinformasjonen fra MTF via StyreWeb

Lagre

Lagre