30.4.21: Innkalling til Generalforsamling i Medisinsk Teknologisk Forening 2021.

09.12.2020: Grunnet usikkerheten med covid-19, velger Styret i MTF å utsette neste MTF-Landsmøte i Kirkenes til våren 2022.

04.11.2020: Nytt medlemsregister i StyreWeb gir MTF mulighet for god kommunikasjon, men dette krever en kommunikasjonskanal til den enkelte. Styret ber derfor alle medlemmer om å sende oppdatert medlemsinformasjon i skjema for kontakt. Vi trenger enten epost-adresse eller mobilnummer. Det vil deretter sendes ut en oppfordring om korrigering av medlemsinformasjonen fra MTF via StyreWeb

Eksempel på bilde som tilsendes pr epost eller som link via SMS

Lagre

Lagre