Valgkomite

Malvin Gismervik Nordlandssykehuset
Kirsti Legernes Helse Bergen
Elin Chruickshank Rubach Oslo universitetsykehus

Oppdatert 11/6-20